1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа-підприємець Ключук Я.Н., (далі Виконавець) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця https://work.vidido.ua/ (далі Сайт).

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
 • Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Угоди;
 • Виконавець – фізична особа-підприємець Ключук Я.Н. (редакція газети «Від і дО»), адреса: 58029,
  м. Чернівці, проспект Незалежності, 96, 6-й поверх, редакція газети «Від і дО»;
 • Сайт – інтернет-сайт https://work.vidido.ua/, який адмініструє Виконавець і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі по тексту – Сайт та/або Сайти);
 • Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Виконавця. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;
 • Товар – будь-який матеріальний і нематеріальний об’єкт;
 • Послуга – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов’язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
 • Послуги/сервіс – будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою сервісів Сайтів.
 • Обліковий запис/аккаунт – електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайтах. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
 • Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.
 • Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • SMS-верифікація – це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Виконавцем в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей Сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та послуг. Використання послуг Сайту https://vidido.ua/ означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс Сайту https://vidido.ua/, пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Сайту https://vidido.ua/.

1.6. Цим Виконавець пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.7. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та/або надання послуг іншими Користувачами.

1.8. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після реєстрації та заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів запропонованих товарів або послуг.

2.2. Користувач має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації.

2.3. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов’язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами сайту https://vidido.ua/ , в тому числі цієї Угоди.

2.4. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий аккаунт/акаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

2.5.Користувач зобов’язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

2.6.Користувач зобов’язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу та пароль, які використовуються для входу на Сайт були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

2.7.Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов’язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

2.8.Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

2.9.Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

2.10.Користувач зобов’язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Користувач повинен анулювати оголошення та повторно розмістити інформацію про товар або послугу.

2.11.Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

2.12.Користувач зобов’язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

– інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
– інтернет-ресурсах, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

2.13.Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.

2.14.Користувачу заборонено:

а) Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти;

б) Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;

в) Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

г) Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

д) Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;

е) Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов’язаними, не розбірливими;

ж) Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

з) Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

и) Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення законодавства;

к) Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайтів.

л) Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об’єкта майна, вакансії, послуги.

м) Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Виконавця, як перед, так і після розміщення.

н) Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 • спиртних напоїв;
 • сигарет та тютюнової продукції;
 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров’я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органів і органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
 • державних нагород;
 • персональних документів та бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);
 • будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

2.15.Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на його думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.16.Адміністрація та модератори Сайту (представники Виконавця) мають право:

2.16.1. Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

2.16.2. Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

2.16.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

2.16.4. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу;

2.16.5. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

2.16.6. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об’єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

2.16.7. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

2.16.8. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

2.16.9. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ

3.1. У разі розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Виконавцю право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цієї Угоди.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. Виконавець зберігає за собою право зв’язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем з метою, пов’язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з’єднання Користувачем).

4.4. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання – сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

4.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії, або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про інші сайти, що конкурують з сервісами Сайту https://vidido.ua/ ;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

4.9.У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

5.1.Оголошення Користувача може бути видалено Виконавцем через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

 • у Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 • інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, Правилам публікації оголошень та/або законодавству;
 • інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;
 • заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 • заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;
 • тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • фотографія не має очевидного смислового зв’язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 • фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;
 • фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);
 • фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;
 • компанії надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 • компанії надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Виконавця, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об’єктами виключних прав Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

6.2.Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3.Щоб надати Виконавцю право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Виконавцю чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Виконавцю безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Виконавцем при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Виконавцем на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

6.4.Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайтах, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

6.5.Користувач зобов’язується:

 • не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Виконавця;
 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Виконавця;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
 • не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Виконавцю при реєстрації.

6.6.Користувачу забороняється:

 • обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

6.7. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8. Виконавець зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або його частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Виконавець залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

6.11. Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12. Виконавець має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.

6.13. Виконавець має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв’язку https://vidido.ua/support/feedback/, які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

6.15. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.16. SMS-верифікація. Виконавець має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі, якщо Користувач не пройшов верифікацію, Виконавець має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка Користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Виконавцем на свій власний розсуд.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1.Замовлення (акцептування) платних послуг Сайту https://vidido.ua/ здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

7.2.Користувач зобов’язується ознайомитися з цінами на платні послуги Виконавця. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

7.3.Оплата платних послуг Виконавця здійснюється в порядку, зазначеному у розділі Довідка Сайту https://vidido.ua.

7.4.Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється Виконавцем в наступних випадках:

 • автоматично функціональною системою Сайту за кожне видалене оголошення при модерації (крім не актуальних оголошень), якщо оголошення платне (Топ, Виділення, Терміново). Повернення грошових коштів здійснюється за ті дні, в які послуга не надавалася (крім послуг Виділення та Терміново, де проводиться повне повернення сплачених коштів) на особистий рахунок Користувача.
 • якщо через будь-які технічні неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Виконавцем адміністратором Сайту/ів після надання Користувачем доказів оплати. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в аккаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів у майбутньому.
 • у разі оплати послуг з видалених Виконавцем облікових записів, які були дубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Компанією виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.
 • грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, послуги, пропозиції при блокуванні облікового запису не повертаються.

7.5.У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Виконавця після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

7.6. Виконавець, в разі наявної технічної можливості та можливості ідентифікації Користувача, може надати Користувачеві Акт прийому-передачі наданих платних послуг. Користувач зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання такого Акту підписати і направити Виконавцю підписаний примірник Акту, або в той же термін направити Виконавцю мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання. У разі якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими без зауважень щодо якості та строку надання.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1.Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Виконавець, в тому числі його керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень Користувача та інших даних.

8.2. Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

8.3. Виконавець не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Користувачами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавця та/або будь-якої інформації про Користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

8.6.Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Виконавця.

8.7. Виконавець закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Виконавця має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

8.8.Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Виконавець не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

8.9.Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред’являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця, а також звільняє Виконавця (поряд з його афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов’язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв’язку з такими вимогами.

8.10.Бездіяльність з боку Виконавця в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Виконавця права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Виконавця від захисту своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

8.11.Користувач має право повідомити Виконавцю про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням Поскаржитися на оголошення, яке розміщене на сторінці кожного оголошення. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Виконавець на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

8.12.Виконавець не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов’язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

8.13. Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

8.14.Ні за яких умов Виконавець, його керівництво, службовці, директора, уповноважені, співробітники та агенти не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавець був попереджений про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.

8.15.Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8.16.Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених законодавством України.

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

9.1.Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

9.2.Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавця і пояснення причин.

9.3.У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.4.Розірвання Угоди з боку Виконавця може статися у випадках:

9.4.1.Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Виконавцю, в тому числі його репутації, або користувачам Сайту https://vidido.ua;

9.4.2.Інші дії, які суперечать політиці Виконавця;

9.4.3.Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Виконавця відповідного рішення.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

10.1.Угода може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://account.vidido.ua/agreement.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

11.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті та/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайті.

11.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.

11.4. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв’язку з нею, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв’язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

11.5. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

11.6. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

11.7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.