Детальный опис вакансії

Зарплата: 25 000 грн. місяць
Контактна особа: Тетяна Андріївна
Телефон: +38 (050) 352-18-26

Проведення депозитарних операцій по рахунках у цінних паперах (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування цінних паперів, клірингові операції, операції з державними цінними паперами).
Надання звітності Депозитарної установи до НКЦПФР.
Надання даних до НКЦПФР відповідно до Ліцензійних умов.
Нарахування комісії за надані депозитарні послуги за відповідний звітний період та здійснення контролю отримання комісійних доходів.
Підготовка актів-рахунків за депозитарні послуги.
Проведення ідентифікації, вивчення, поновлення пакету документів юридичної справи клієнтів, які встановлюють ділові відносини з банком (відкривають рахунки у цінних паперах, укладають договори) та аналіз фінансових операцій.
Підготовка документів для відкриття рахунків для фізичних/юридичних осіб, резидентів/нерезидентів.
Відкриття рахунків в програмах DEPEND та Депозитарій НБУ для фізичних/юридичних осіб, резидентів/нерезидентів.
Перевірка вартості активів пайових та корпоративних фондів згідно вимог законодавства України про ІСІ.
Перевірка та затвердження внесених змін до Регламенту та Проспекту емісії ІСІ.

Позначено як: депозитарна діяльність